-

-----

ताइक्वांडो

लतिका भंडारी

1 गोल्ड, 34वी नेशनल वीमेन एंड मेन सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2015, जालंधर (पंजाब)
1 गोल्ड, 12वा साउथ-एशियन गेम्स (ताइक्वांडो) 2016, शिलॉन्ग (भारत)